آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چکیده :

شبکه های DC ولتاژ بالا در عین حال که مانند یک دیوار امنیتی مانع از انتقال خاموشی از یک شبکه AC به شبکه AC دیگر می شوند، می توانند شبکه AC دچار خاموشی را برق دار و توان راکتیو مورد نیاز شبکه متصل به آن را تأمین کنند. در این پروژه ابتدا یک سیستم VSC-HVDC سه پایانه با سطح ولتاژ 50 کیلوولت شبیه سازی و بعد از تأئید صحت نتایج آن با مرجع، یک سیستم سه پایانه با سطح ولتاژ 65 ولت DC برای ساخت در آزمایشگاه انتخاب شد. به علت گستردگی سیستم، باید شبیه سازی و ساخت قدم به قدم با هم پیش می رفتند.

به عنوان مثال، اکثر توابع از جمله PI، sin و ... به زبان C و 16 بیتی در نرم افزار PSCAD پیاده سازی شدند. در سیستم سه پایانه ساخته شده، مبدل اول ولتاژ DC و توان راکتیو، مبدل دوم توان اکتیو و راکتیو را کنترل می کند و مبدل سوم بار غیرفعال را تغذیه می نماید...........

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.25717.fa.html
برگشت به اصل مطلب