آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/16 | 

  عنوان پایان نامه :

  تحلیل و بررسی رفتار موتور لوله ای خطی رلوکتانسی

  چکیده :

  موتور لوله‌ای خطی رلوکتانسی از جمله‌ی عمل‌گرهای خطی است که به دلیل سادگی ساختار و استحکام بالا، کاربردهای فراوانی داشته و در این پایان‌نامه به بررسی آن از جنبه‌های مختلف پرداخته شده است. این بررسی‌ها شامل مدل‌سازی دینامیکی موتور، رفتار محیط مغناطیسی و مدل‌سازی آن و بررسی‌های آزمایشگاهی می‌شود.

  در این پایان‌نامه پس از تحلیل زیربخش‌های مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی سیستم و معادلات حاکم بر آن‌ها، منحنی مشخصه‌ی مغناطیسی سیستم (منحنی‌های شار پیوندی) به عنوان مهم‌ترین شاخص آن که با هر سه زیربخش معرفی شده ارتباط دارد، مورد توجه قرار گرفته و با سه روش مختلف تقریب‌گر فازی، تابع چندجمله‌ای و تانژانت سیگموئید، مدل‌سازی شده است. همچنین با توجه به محدود بودن بازه‌ی اندازه‌گیریِ مشخصه‌ی مغناطیسی، امکان برون‌یابی منحنی‌های مغناطیسی موتور با مدل‌های مطرح شده مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر بحث تخمین موقعیت بخش متحرک موتور، بدون استفاده از سنسور و با توجه به مشخصه‌ی مغناطیسی آن، به دلیل اهمیت بالایی که دارد، مورد بررسی قرار گرفته و مبانی اصلی آن مطرح شده است.

  مطالعات آزمایشگاهی در کنار شبیه‌سازی مدل‌های معرفی شده، برای اعتبار سنجی مدل‌سازی‌ها از جهت مشخصات استاتیکی و دینامیکی، نشان‌دهنده‌ی دقت قابل قبول مدل‌سازی‌ها بوده و ویژگی‌های بارز هریک را در زمینه‌هایی مانند دقت، امکان برون‌یابی و حجم محاسباتی مشخص نموده است. همچنین در بررسی‌های آزمایشگاهی تعیین مشخصات کامل موتور مورد مطالعه از جنبه‌های مختلف، همچون حد پایداری موتور و اطلاعات مورد نیاز برای تخمین موقعیت، مد نظر قرار گرفته است.

 

  دانشجو : میثم حسنی

  استاد راهنما : دکتر عباس شولائی

 هیات داوری: دکتر جواد شکرالهی مغانی ؛ دکتر حسین حیدری

  تاریخ دفاع: سه‌شنبه 22/12/91 ساعت: 10 صبح

  محل: سالن سمینار ابن سینا؛ طبقه‌ی سوم دانشکده برق

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.27777.fa.html
برگشت به اصل مطلب