آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/7/5 | 

عنوان پروژه : مدل سازی و شبیه سازی سیستم حرارت القایی با اینورتر منبع ولتاژ
چکیده :
امروزه کوره های القائی به صورت گسترده در صنایع سنگین و سبک استفاده می شوند و کوره های سوخت فسیلی به سرعت جای خود را به کوره های القائی می دهند. در اینورتر تشدید با توجه به پدیده تشدید، توان بالا در فرکانس بالا به کوره تحویل داده می شود. در این پروژه یک اینورتر تشدید منبع ولتاژ در محدوده توانی 10 کیلووات و فرکانس 10 کیلوهرتز جهت تغذیه یک بار تشدید سری ساخته شده است. همچنین جهت تأمین ولتاز کنترل شده برای اینورتر، مبدل یکسوساز تمام تریستوری منبع ولتاژ نیز ساخته شده است.
در این پروژه بار کوره القایی به صورت یک بار مقاومتی- سلفی مدل می شود. این امپدانس به عواملی از جمله هندسه پیچک و قطعه کار وابسته است. روش صحیح محاسبه چگالی شار مغناطیسی یک پیچک هوائی با طول کوتاه و اثر قطعه کار غیر مغناطیسی با ابعاد متفاوت روی چگالی شار فاصله هوایی از حمله مواردی هستند که به آنها درحوزه مغناطیسی پرداخته شده است. روابط به دست آمده از تحلیل ریاضی با استفاده از تحلیل اجزای محدود در نرم افزار Maxwel2D صحت سنجی شده است.....

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.41545.fa.html
برگشت به اصل مطلب