آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دفاعیه کارشناسی ارشد

عنوان پروژه : طراحی نوسان‌ساز فرکانس بالای پرقدرت

دانشجو : حسین صفایی

استاد راهنما : دکتر عباس شولائی

هیأت داوری : دکتر حسیبی ، دکتر حیدری ، دکتر کلانتر

تاریخ و زمان دفاعیه : یکشنبه 20/11/1387 ساعت 17

محل : سالن سمینار دانشکده برق

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.8737.fa.html
برگشت به اصل مطلب