آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه از پایان‌نامه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان پایان نامه : طراحی بهینه و ساخت شتابدهنده‌ رلوکتانسی خطی چند سطحه

دانشجو : علی مصلی نژاد

چکیده : تعیین دقیق منحنی تغییرات اندوکتانس موتور رلوکتانسی لوله‌ای خطی جهت مدلسازی دینامیکی از اهمیت بسزائی برخوردار است. در این رساله ابتدا روش دقیق برای محاسبه اندوکتانس‌های مینیمم و ماکزیمم پیشنهاد می‌شود. سپس نتایج حاصل از محاسبات ریاضی با نتایج مدلسازی 3D-FEM و نتایج آزمایشگاهی مقایسه می گردد. حال با توجه به منحنی تغییرات اندوکتانس موتور ، مدلسازی دینامیکی آن با در نظر گرفتن حالتهای مختلف مانند تأثیر جریان گردابی (اثر هسته روی سیم پیچ) ، اثر پوستی ، اثر مجاورتی و حالت نابرابری طول سیم پیچ و پرتابه و تغذیه با اینورتر منبع جریان و بررسی حالت قفل شوندگی (منحنی پایداری) انجام می‌گیرد.

همچنین در این رساله ساختار جدیدی برای موتور رلوکتانسی لوله‌ای خطی جهت افزایش نیرو پیشنهاد می‌گردد. سپس منحنی تغییرات اندوکتانس .........

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.21316.fa.html
برگشت به اصل مطلب