آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

چکیده پایان نامه :

در این پایان نامه به بررسی مدل سنکرون دوفاز ، کنترل این نوع موتور به روش کنترل مستقیم گشتاور و بررسی امکان کنترل دو موتور با استفاده از یک اینورتر پرداخته شده است. ابتدا مدل موتور مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با مقایسه ی روش های مختلف کنترل موتور ، روش کنترل مستقیم گشتاور چهت کنترل موتور انتخاب شده است. اصول کلی این روش و قیود لازم جهت کنترل موتور سنکرون دوفاز به صورت مطلوب بیان شده و نحوه ی پیاده سازی سیستم کنترل با استفاده از ساختارهای گوناگون اینورتر دوفاز مورد بررسی قرار گرفته است..........

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.23800.fa.html
برگشت به اصل مطلب