آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دفاعیه رساله دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

چکیده

نگاهی گسترده بر تحقیقات پیشین نشان می­دهد که با وجود کاربردهای روز­افزون موتورهای القایی خطی در بسیاری از صنایع از جمله صنعت حمل و نقل ریلی و همچنین ویژگی­های برجسته موتورهای القایی با تعداد فازهای بیشتر از سه، تاکنون تحقیقات قابل­توجهی در زمینه موتورهای القایی خطی چندفازه انجام نگرفته است. در این رساله، سعی شده است تا با مطالعه بر روی موتورهای القایی خطی چندفازه، خلأ تحقیقاتی موجود تا حد امکان برطرف گردد. همچنین، از این رهگذر امکان بهره­مندی از مزایای تلفیق موتورهای القایی خطی و موتورهای القایی چندفازه نظیر قابلیت کنترل همزمان و مستقل چندین موتور القایی خطی توسط یک منبع تغذیه اینورتری در صنایع فراهم آید.  از­این­رو، در گام نخست این رساله تلاش شده است تا مدل­ دینامیکی موتور القایی خطی چندفازه با درنظرگرفتن اثر انتهایی استخراج گردد. در ادامه، به مطالعه اینورترهای منبع ولتاژ چندفازه ­به­عنوان سیستم­های تغذیه اصلی محرکه موتورهای القایی خطی پرداخته شده و روابط جدیدی جهت تحلیل هارمونیکی ولتاژ خروجی اینورتر هفت­فازه و نیز محاسبه تلفات هارمونیکی مربوط به آن استخراج گردیده است. جهت تأیید نتایج تئوری، سیستم آزمایشگاهی متناظر نیز طراحی و ساخته شده است. در گام بعدی این رساله، به کنترل­برداری موتور القایی خطی   چند­فازه پرداخته شده و جهت بهبود پاسخ دینامیکی محرکه، از کنترل­کننده منطق­فازی استفاده گردیده است. به­علاوه، با رویکرد کاهش اعوجاجات هارمونیکی در محرکه، از یک اینورتر پنج­سطحی CHB جهت تغذیه موتور استفاده شده است. در این رساله همچنین به مطالعه کنترل­برداری همزمان و مستقل سه موتور القایی خطی هفت­فازه توسط یک منبع اینورتری پرداخته شده است و تأثیر استفاده از کنترل­کننده منطق­فازی در کاهش نیروهای وارده بر اتصالات میان موتورها مورد بررسی قرار گرفته است. به­علاوه، به­منظور اعتبارسنجی مباحث تئوری مطرح شده در رساله، نتایج آزمایشگاهی مربوط به سه موتور القایی خطی سه­فازه، پنج­فازه و هفت­فازه ساخته­شده در آزمایشگاه تحقیقاتی نیز ارائه شده است. از آنجایی­که یکی از کاربردهای مهم موتورهای القایی خطی در حوزه صنایع حمل و نقل ریلی سرعت بالا می­باشد، مطالعه جامعی در زمینه کنترل­برداری موتور القایی خطی در ناحیه تضعیف شار نیز انجام شده و در این خصوص، روابط جدیدی جهت تعیین شار مرجع در نواحی نیرو ثابت، تضعیف شار جزئی و تضعیف شار کلی و همچنین محاسبه سرعت پایه و سرعت بحرانی استخراج گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=23.6324.47542.fa
برگشت به اصل مطلب