آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- افتخارات و اختراعات
افتخارات و اختراعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

افتخارات و اختراع آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت

1- افتخارات کسب شده

  • کسب مقام سوم در تحقیقات کاربردی بخاطر پروژه 25 کیلوولت HVDC ، جشنواره خوارزمی ، سال 1375.
  • برنده کتاب برتر سال 1379 (الکترونیک قدرت).

2- اختراعات ثبت شده

  • ثبت اختراع با عنوان ، "سیکلوکانورتر بدون جریان گردشی مجهز به روش کنترل انتگرالی"، در سال 1388.
  • ثبت اختراع با عنوان ، "تکنیک شبیه‌ساز نرم افزاری با قابلیت پیاده‌سازی آسان" ، در سال 1387.
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.5961.7232.fa.html
برگشت به اصل مطلب