آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
پنجمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

22 تا 27 اردیبهشت ماه 1390

• Electrical,Communication Engineering
+ Digital and Microprocessor/Controller Systems
+ Solid State Devices,Circuits and Systems
+ Systems,Controls and Automated Manufacturing
+ Electromagnetic Fields and Applications
+ Digital Signal and Image Processing
+ Telecommunications and Information Systems
+ Power Systems and Industrial Power Electronics
+ Optical Devices and Systems
+ Nanotechnology and MEMS – Materials and Devices
+ Applied Electroni

http://www.5ckhi.ir

محورهای ارائه مقاله : 

علوم و مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و ارتباطات، مهندسی عمران،معماری، 

شهرسازی و مدیریت شهری

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6324.17626.fa.html
برگشت به اصل مطلب