آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/6/30 | 

  عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت سیستم کنترل موتور پله‏ای مسطح دو بعدی

 

  چکیده

  در این پروژه سیستم کنترل نوع خاصی از موتور که عملکرد آن تلفیقی از عملکرد موتور خطی، رلوکتانسی و پله‏ای است، مورد بررسی قرار گرفته است. می‏توان این موتور جدید را نوعی موتور پله‏ای مسطح دو بعدی در نظر گرفت. در این پایان‏نامه به بررسی این موتور از جنبه‏های مختلف و همچنین سیستم کنترلی آن پرداخته شده است. این بررسی‏ها شامل مدل‌سازی دینامیکی موتور و بررسی‏های آزمایشگاهی است.

  با مروری بر میدان مغناطیسی و اصول کارکرد موتورهای خطی، پله‏ای و رلوکتانسی، ساختار موتور پیشنهادی که تلفیقی از این سه موتور است و امکان حرکت در دو بعد را فراهم می‏آورد، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‏های صورت گرفته روی این موتور ابعاد مختلفی دارد که در نخستین گام با محاسبه‏ی نیروی مغناطیسی وارد بر بخش متحرک در شرایط مختلف و نیز بررسی معادلات حاکم بر بخش‏های الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی، یک مدل دینامیکی برای حرکت موتور استخراج شده است و سپس پاسخ موتور در حوزه‏ی زمان، با اعمال ورودی‏های مختلف در شرایط مختلف بررسی شده است.

  در گام دوم بررسی و تحلیل موتور با روش المان محدود صورت گرفته است. به‌این‌ترتیب که ساختار موتور در نرم‏افزار ماکسول پیاده‏سازی شده و سپس شبیه‏سازی سیستم با ورودی‏ها و تحت شرایط مختلف انجام شده است.

  در گام سوم به بررسی آزمایشگاهی موتور پرداخته شده است. برای این منظور روند طراحی و ساخت مجموعه‏ی آزمایشگاهی ذکر و بخش‏های مختلف سیستم آزمایشگاهی توصیف شده است. در ادامه نتایج آزمایش‏هایی که روی سیستم انجام گرفته است، آورده شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. وجود تطابق مناسب بین نتایج تحلیلی، شبیه‏سازی و آزمایشگاهی حاکی از درستی روابط ارائه شده برای موتور است.

 

  دانشجو: علیرضا بلندرفتار

  استاد راهنما: دکتر عباس شولایی

  هیات داوری: دکتر شکراله شکری ؛ دکتر علیرضا جلیلیان؛

  تاریخ دفاع : دوشنبه 1/7/92 ساعت: 16:30

  محل: کلاس 301 دانشکده مهندسی برق

 

 
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find-23.6324.29814.fa.html
برگشت به اصل مطلب