آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- مدیر مرکز
مدیر مرکز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : عباس شولائی

تخصص : برق - قدرت

رتبه علمی : استاد

تلفن تماس : 2657-2658 (77240491-021)

E-mail : shoulaie@iust.ac.ir

سوابق آموزشی * سوابق شغلی * سوابق تدریس دانشگاهی * سوابق پژوهشی * افتخارات کسب شده *

سوابق اجرائی * نمونه مقالات منتشرشده

سوابق آموزشی

الف) تحصیلات دانشگاهی :

 • دکترای مهندسی برق دانشگاه مون پلیه فرانسه ، سال اخذ 1363
 • فوق لیسانس مهندسی برق دانشگاه مون پلیه فرانسه ، سال اخذ 1360
 • لیسانس مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران ، سال اخذ 1352

سوابق شغلی

 • عضو هیأت علمی ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، از 1352 تا کنون
 • مسئولیت آزمایشگاه الکترونیک صنعتی ، 1363
 • ریاست دانشکده مهندسی برق ، 1363
 • ریاست دانشگاه علم و صنعت ، 1364
 • مسئولیت دوره تحصیلات تکمیلی ، 1366
 • مسئولیت آزمایشگاه تحقیقاتی ، 1371 تا کنون
 • ریاست دانشکده مهندسی برق ، 1375

سوابق تدریس دانشگاهی

 • ماشین‌های الکتریکی
 • الکترونیک قدرت
 • الکترونیک صنعتی

پایان‌نامه‌های هدایت شده

 •  دکترا : 14پایان‌نامه
 • کارشناسی ارشد : 84 پایان‌نامه
 • کارشناسی : 65 پایان‌نامه

سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی

 • در کنفرانس های مختلف مشارکت شده است.

سوابق پژوهشی

 • بررسی ، طراحی و ساخت دستگاه جوش مقاومتی ، سال 68-64
 • کنترل رفتاری ماشینهای الکتریکی (فاز صفر) ، سال 74-71
 • کنترل رفتاری ماشینهای الکتریکی (فاز یک) ، سال 78-74
 • پروژه ملی HVDC , HVAC ، سازمان برنامه و بودجه ، سال 77 تا کنون

افتخارات کسب شده

 • کسب مقام سوم در تحقیقات کاربردی بخاطر پروژه 25 کیلوولت HVDC ، جشنواره خوارزمی ، سال 75
 • برنده کتاب برتر سال 1379 (الکترونیک قدرت)

نمونه مقالات منتشر شده

جهت مشاهده مقالات ISI و بقیه مقالات اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.4265.4663.fa.html
برگشت به اصل مطلب