آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- خدمات مرکز
خدمات مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خدمات آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک

در این آزمایشگاه تحقیقاتی در زمینه‌های الکترونیک قدرت ، میدان‌های الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی تحقیقات زیادی در حال انجام می‌باشد.

لذا توانمندیهای این آزمایشگاه تحقیقاتی ، مدلسازی ، شبیه‌سازی ، طراحی و ساخت آزمایشگاهی و در صورت داشتن متقاضی طراحی و تحویل نقشه‌های صنعتی در راستای امور ذیل می‌باشد :

  1. مبدل‌های AC/DC دیودی ، تریستوری و ترانزیستوری
  2. مبدل‌های AC/AC تریستوری و نیمه تریستوری
  3. مبدل‌های DC/DC تریستوری و ترانزیستوری
  4. مبدل‌های DC/AC ترانزیستوری ، تریستوری بصورت مبدل VSI و CSI با فرکانس‌های کم ، متوسط و زیاد
  5. کوره‌های القائی موازی و سری
  6. منبع فرکانس رادیوئی در فرکانس‌های مجاز صنعتی
  7. HVDC تا ولتاژهای 500+- کیلوولت جریان مستقیم
  8. HVAC تا ولتاژهای 750 کیلوولت جریان متناوب
  9. انواع موتورهای خطی DC ، آسنکرون ، سنکرون و غیره
  10. کنترل دور موتورهای دوار DC و AC
نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.5941.7214.fa.html
برگشت به اصل مطلب