آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- فضاهای مطالعاتی و تحقیقاتی
فضای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فضاهای آموزشی و تحقیقاتی آزمایشگاه

AWT IMAGE

کتابخانه آزمایشگاه (مجهز به 116کتاب انگلیسی و فارسی ، 27 پروژه دکترا ، 170پروژه کارشناسی ارشد ، 78سمینار کارشناسی ارشد و 62 پروژه کارشناسی و بیش از 12000 مقاله می‌باشد)

AWT IMAGE

دانشجویان کارشناسی ارشد در حال آزمایش

بر روی عنوان پروژه‌های خود

AWT IMAGE

انبار تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه

درصورت تمایل برای دیدن عکسهای بیشتر به آلبوم مربوطه مراجعه نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find-23.6088.7079.fa.html
برگشت به اصل مطلب