آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- فضاهای مطالعاتی و تحقیقاتی
فضای آموزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فضاهای آموزشی و تحقیقاتی آزمایشگاه

کتابخانه آزمایشگاه (مجهز به 116کتاب انگلیسی و فارسی ، 27 پروژه دکترا ، 170پروژه کارشناسی ارشد ، 78سمینار کارشناسی ارشد و 62 پروژه کارشناسی و بیش از 12000 مقاله می‌باشد)

دانشجویان کارشناسی ارشد در حال آزمایش

بر روی عنوان پروژه‌های خود

انبار تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه

درصورت تمایل برای دیدن عکسهای بیشتر به آلبوم مربوطه مراجعه نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://idea.iust.ac.ir/find-23.6088.7079.fa.html
برگشت به اصل مطلب