آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی- اخبار عمومی
دفاعیه کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

دفاعیه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه : مدلسازی سیستم ولتاژ متغیر AC و DC جریان زیاد

دانشجو : سبحان محمدیان

استاد راهنما : دکتر عباس شولائی

هیأت داوری : دکتر حمید فتحی ، دکتر حسین حیدری ، دکتر داوود عرب خابوری

تاریخ دفاعیه : سه شنبه 6/7/1389 ------ ساعت 8 صبح ------ محل : اتاق 305 دانشکده برق

نشانی مطلب در وبگاه آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت و میدان‌های الکتریکی ، مغناطیسی:
http://www.iust.ac.ir/find-23.6324.17223.fa.html
برگشت به اصل مطلب